banner

Menu

úvodní Aktuality Důležité změny v novém občanském zákoníku - již od 28.2.2017!


Důležité změny v novém občanském zákoníku - již od 28.2.2017!

20.02.2017

Po třech letech, kdy v roce 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník - NOZ (zákon č. 89/2012 Sb.), byl přijat zákon č. 460/2016 Sb., kterým se tento rozsáhlý právní předpis mění. Tato novela nabývá účinnosti dne 28. 02. 2017 s tím, že některá její ustanovení nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018. My Vám přinášíme výčet podstatných změn, které tato novela přináší:

1.       SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ LISTINY

Problematické ustanovení § 441 odst. 2 přinášelo problémy jak při užití v praxi, tak při jeho výkladu. Znění druhé části odstavce totiž zakládalo podmínku, která v praxi znamenala, že bylo-li např. pro právní jednání potřeba notářského zápisu, tedy veřejné listiny, bylo potřeba také plné moci ve stejné formě, tedy ve formě notářského zápisu. Novela nám proto na konec tohoto odstavce doplňuje větu: „Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.“

2.       NÁJEM BYTU

V této oblasti nám tato novela přináší změnu ve výši jistoty, kterou si mohou pronajímatel a nájemce sjednat. Nově je výše této jistiny snížena ze šestinásobku na trojnásobek měsíčního nájemného. Další změnou je nové ustanovení § 2301, které nám řeší nájem bytu zvláštního určení po smrti nájemce a vyklizení bytu členy domácnosti/dědici, dále upravuje také přechod nájmu za určitých podmínek.

3.       SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ

Ustanovení § 709 nám upravuje společné jmění manželů. Nově je k odst. 3 připojena věta: Nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.“ Nově je tedy přesně stanoveno, že druhý manžel má oprávnění pouze k majetkové hodnotě podílu manžela v obchodní společnosti/družstvu, který je součástí společného jmění manželů, avšak nezakládá jeho účast ve společnosti.

4.       POSUZOVÁNÍ LINIOVÝCH STAVEB

Dle nového znění § 509 jsou liniové stavby posuzovány jako součást pozemku. Nutno zmínit, že dosud se hovořilo o inženýrských sítí.

5.       PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Nově je opět zavedeno předkupní právo, a to dle nového znění § 1124 odst. 1. Nové znění tohoto odstavce nám říká, že: „Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti po-dílů.“.  Toto ustanovení je účinné od 1. 1. 2018.

 

Tato novela přináší však další změny nového občanského zákoníku, jako jsou změny např. v oblasti započtení pohledávek, omezení svéprávnosti či zpřísnění uzavírání pracovních smluv nezletilými a další. V případě zájmu o bližší informace ke změnám nového občanského zákoníku či jejich dopadu na Vám rádi poskytneme více informací, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Garantujeme kvalitu námi odvedené práce! Krom toho jsme pojištěni až do 50.000.000,- Kč

Nezávazně poptat

»zpět do archivu novinek

[Přeskočit navigaci]

Řekli o nás

 • Na advokátní kancelář jsme se obrátili při prodeji našeho domu. Advokát připravil všechny dokumenty, projednal s...

  Více

  Manželé
  Domácnost

  další reference
 • Advokáta jsem musel vyhledat poté, co na mě byla neoprávněně podána exekuce za neexistující dluh. Advokát dosáhl...

  Více

  Klient, severní Čechy
  Domácnost

  další reference
 • Advokáta jsem vyhledala poté, co se babička rozhodla darovat mi svojí chatu. Aniž bych se musela o cokoliv starat,...

  Více

  Klientka
  Domácnost

  další reference

Aktuality

Jak na storno zájezdu a storno poplatky?

Jak na storno zájezdu a storno poplatky?

04.05.2020

Řešíte storno zájezdu a nechcete platit storno poplatky? Přinášíme návod, jak ukončit smlouvu bez toho, aby cestovní kancelář účtovala stornopoplatky.

více

Hledáme advokátního koncipienta nebo absolventa právnické fakulty

Hledáme advokátního koncipienta nebo absolventa právnické fakulty

22.04.2020

Pro naši plzeňskou kancelář hledáme další posilu našeho týmu - advokátního koncipienta nebo studenta 5. ročníku právnické fakulty s ukončením studia do září 2020.

více

Více aktualit

Online služby sipka

Kontaktujte nás

Plzeň

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.
Veleslavínova 363/33, 301 00 Plzeň

tel.: 378 774 199
fax: 378 774 198

více info

Praha

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.
Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5

tel.: 245 009 045
fax: 245 009 146

více info

Potřebujete poradit?

Napište nám dotaz a my se vám obratem ozveme.

© Všechna práva vyhrazena Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o. - advokátní kancelář

3D securegopayonline marketing