banner

Menu

úvodní Aktuality Kdo je oprávněn doma zhasnout aneb máte právo k ovládání svého domu?


Kdo je oprávněn doma zhasnout aneb máte právo k ovládání svého domu?

28.04.2017

Inteligentní systémy pro řízení domácností se v posledních letech značně rozmáhají a stávají se „hitem“ (patří sem např. Loxone, FIBARO, Geeklink, apod.), kdy takzvané „chytré domácnosti“ či „inteligentní domy“ využívají inteligentních technologií k tomu, aby svým uživatelům ušetřily práci, čas a finanční prostředky. Velký význam mají inteligentní domácnosti především v oblasti úspory energií a také v oblasti zabezpečení, kdy s produkty inteligentní domácnosti jsou možnosti zefektivnění provozu domácnosti téměř neomezené.

Autorské právo a inteligentní domácnost

Jak je tomu v oblasti těchto inteligentních domácností z pohledu autorského práva? Jedná se o velmi složitou problematiku, kdy naše advokátní kancelář (která se dlouhodobě věnuje mj. problematice v oblasti práva duševního vlastnictví a rovněž často řeší smlouvy o dílo v oblasti stavby včetně oblasti domácí automatizace a inteligentního řízení domu) řeší řadu případů, kdy byla ve smlouvě řešena pouze záležitost hardware a byla opomenuta oblast software vytvořeného za účelem řízení inteligentního domu a důrazně doporučuje, aby se při přípravě smluv věnovala pozornost i této oblasti. Právní ochrana každého softwaru (tedy i softwaru na řízení inteligentní domácnosti) se projevuje v řadě specifik, kdy software může být v mnohých případech považován za autorské dílo, a z toho důvodu se na něj vztahují zákonná pravidla upravující nakládání s autorskými díly obsažená v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“). Zvláštní povaha autorskoprávní ochrany softwaru může mít podstatný vliv na jeho využití v praxi, kdy otázky ochrany softwaru se proto dotýkají každého, kdo hodlá do softwaru investovat své finanční prostředky, ať už jako zákazník, nebo „výrobce“. Obzvláště důležité pak bude toto téma pro společnosti, které software vyvíjejí, distribuují nebo implementují a dále pro zákazníky, kteří software využívají.

Systémy inteligentního ovládání jsou nepochybně velmi přínosné, a to především v oblasti úspory energií a zabezpečení domácnosti, avšak při uzavírání smlouvy s dodavatelem je třeba mít na zřeteli specifika a zvláštní povahu těchto softwarů. Software má jako každé autorské dílo svého autora, jemuž náležejí příslušná autorská práva, avšak někdy je určení osoby, které tato práva náleží, značně komplikovanou otázkou, neboť v současné době je spíše pravidlem, že se na vývoji jakéhokoliv komplexnějšího softwaru podílí řada analytiků, programátorů a manažerů a výjimkou není ani podíl externích konzultantů a programátorů. Právo poskytování licencí k užívání daného softwaru dalším osobám spolu s příjímáním odměn za poskytování těchto licencí patří společnosti, která vývoj softwaru zastřešuje a financuje, kdy autorský zákon takto prostřednictvím institutu tzv. zaměstnaneckého díla chrání investici subjektů, které vytvoření daného díla financovaly.

Licenční smlouva představuje nástroj, prostřednictvím kterého vykonavatel majetkových práv k softwaru poskytuje právo užít daný software jiným osobám a získává od těchto osob nárok na úhradu odměny za poskytnutou licenci. Základní aspekty licenční smlouvy k předmětům autorskoprávní ochrany jsou vymezeny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) v ustanovení § 2358 a následujícím. Obsah licenční smlouvy by měl být vždy pečlivě zvážen oběma smluvními stranami, kdy důležité je zejména nastavení rozsahu licenčních oprávnění tak, aby tento rozsah odpovídal potřebám konkrétních nabyvatelů práv k danému softwaru. Vzhledem k tomu, že licenční smlouvy se používají na nejrůznější druhy softwaru, a to od softwaru vyvíjeného na míru konkrétnímu zákazníkovi po software určený pro široké spektrum konečných uživatelů, je nastavení licenčních podmínek závislé na konkrétním případu. Osobám, kterým náleží autorské právo k softwaru, poskytuje právní řád celou škálu prostředků, prostřednictvím kterých se mohou ochrany svých práv domáhat. I ve vztahu k softwaru platí, že je efektivnější a levnější případným soudním sporům předcházet, než je následně řešit, a proto je potřeba dbát na úpravu smluvních vztahů, na základě kterých je daný software poskytován. Lze se tím vyhnout například situaci, kdy nabyvatel softwaru jej nebude moci využít ke všem zamýšleným účelům, a to pouze v důsledku nevhodně nastavených licenčních ujednání.

Velice často se pak setkáváme se situacemi, kdy smlouva s dodavatelem inteligentního řízení domácnosti řeší pouze hardware a již nikoli samotný software, který byl vytvořen na řízení inteligentní domácnosti a který je zároveň, jak již bylo popsáno výše, autorským dílem, a proto je vždy nutné, aby uživatel takového software disponoval platnou licencí k jeho užívání. Pouhou instalací softwaru pak bere uživatel na vědomí, že souhlasí nejen s licenčními podmínkami, ale i s případnými sankcemi, plynoucími z jejich porušení. V případě, že uživatel nedisponuje platnou licencí k užívání daného software, hrozí mu, kromě nutnosti dokoupení další licence, i nemalé finanční sankce, kdy používání software bez licence zákon zakazuje. Následkem neoprávněného užití software je pak zejména povinnost vydat bezdůvodné obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé ceny licence a v krajním případě trestněprávní odpovědnost, resp. se uživatel vystavuje riziku trestního stíhání pro porušení autorských práv. Nelegální užívání softwaru sebou dále nese riziko nemožnosti uplatnění vad v rámci záruky či servisu a škod vzniklých z takových vad a dále i ztrátu dobrého jména v případě publikace skutečnosti o nelegálním užití softwaru a případném trestním stíhání.

Z uvedeného je tedy zřejmé, že problematika softwaru na řízení inteligentní domácnosti jako autorského díla je velmi složitou oblastí, a proto je vždy důležité při úpravě smluvních vztahů v dané oblasti zohlednit specifika úpravy autorských práv, kdy v návaznosti na uvedené doporučujeme si nechat licenční smlouvy zkontrolovat advokátní kanceláří věnující se této problematice.

 

                                                                                                              Mgr. Iveta Ludvíková

                                                                                                              Advokátní kancelář CINK a partneři, s. r.o.

Potřebujete právní služby týkající se autorského či softwarového práva? Rádi Vám pomůžeme!

Nezávazně poptat

»zpět do archivu novinek

[Přeskočit navigaci]

Řekli o nás

 • Na advokátní kancelář jsme se obrátili při prodeji našeho domu. Advokát připravil všechny dokumenty, projednal s...

  Více

  Manželé
  Domácnost

  další reference
 • Advokáta jsem musel vyhledat poté, co na mě byla neoprávněně podána exekuce za neexistující dluh. Advokát dosáhl...

  Více

  Klient, severní Čechy
  Domácnost

  další reference
 • Advokáta jsem vyhledala poté, co se babička rozhodla darovat mi svojí chatu. Aniž bych se musela o cokoliv starat,...

  Více

  Klientka
  Domácnost

  další reference

Aktuality

Jak na storno zájezdu a storno poplatky?

Jak na storno zájezdu a storno poplatky?

04.05.2020

Řešíte storno zájezdu a nechcete platit storno poplatky? Přinášíme návod, jak ukončit smlouvu bez toho, aby cestovní kancelář účtovala stornopoplatky.

více

Hledáme advokátního koncipienta nebo absolventa právnické fakulty

Hledáme advokátního koncipienta nebo absolventa právnické fakulty

22.04.2020

Pro naši plzeňskou kancelář hledáme další posilu našeho týmu - advokátního koncipienta nebo studenta 5. ročníku právnické fakulty s ukončením studia do září 2020.

více

Více aktualit

Online služby sipka

Kontaktujte nás

Plzeň

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.
Veleslavínova 363/33, 301 00 Plzeň

tel.: 378 774 199
fax: 378 774 198

více info

Praha

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.
Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5

tel.: 245 009 045
fax: 245 009 146

více info

Potřebujete poradit?

Napište nám dotaz a my se vám obratem ozveme.

© Všechna práva vyhrazena Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o. - advokátní kancelář

3D securegopayonline marketing