Aktuality - Poradna

5 rad pro úspěšné oddlužení aneb na co pozor při osobním bankrotu

S povánočním časem přichází opět povinnosti, kdy řada dlužníků v rámci novoročních předsevzetí dává do pořádku své záležitosti s věřiteli či jen není schopna dalšího splácení svých dluhů. V takovém případě většina dlužníků volí cestu oddlužení (osobního bankrotu), kdy tento způsob řešení dluhů jako jediný umožňuje soudem garantovaný a na vůli věřitelů nezávislý způsob, jak své dluhy vyřešit.

Hlavní výhody oddlužení:

1/ Vyřešení všech dluhů

Věřitelé si musí do 30 dnů od výzvy soudu své dluhy přihlásit, jinak tyto dluhy není možno dále po dlužníkovi vymáhat.

2/ Odpuštění části dluhů

Při splacení min. 30% dluhů během 5 let dochází na konci oddlužení k prominutí zbytku dluhů (od roku 2019 již není nutno splatit ani těch 30%).

3/ Zastavení nárůstu dluhů

Během oddlužení dluhy nenarůstají o penále, smluvní pokuty, úroky či náklady exekutora.

4/ Nepokračování v probíhajících exekučních řízeních

Po dobu oddlužení nemůže exekutor pokračovat v exekučním řízení, nemůže tedy zabavovat další majetek či posílat za dlužníkem vykonavatele.

 

Protože nabídka na vypracování oddlužení je poměrně široká a jako advokátní kancelář specializující se na oblast insolvenčního práva a mající za sebou stovky úspěšných návrhů na oddlužení a rozsáhlé zkušenosti z této oblasti (včetně případů značně komplikovaných) víme, že výběr je pro laika poměrně obtížný, připravili jsme pro vás 5 základních rad, kterými by se dlužník měl při výběru zpracovatele oddlužení řídit.


5 rad pro úspěšné oddlužení:

Rada 1: O vhodnosti a způsobu oddlužení si nechte poradit od odborníka a ne od internetového automatu

Řada www stránek dnes umožňuje automatická posouzení vyplněním několika údajů s tím, že jako výsledek doporučí internetový server zpracování oddlužení bez bližší znalosti poměrů dlužníka či dalších souvislostí. Tento postup často vede k nevhodné volbě oddlužovacího postupu a připravuje tak dlužníka o možnost kvalifikovaného posouzení odborníkem. Zvolený postup úspěšného oddlužení je přitom pro úspěšné oddlužení klíčový, doporučujeme tedy, aby vždy došlo k posouzení osobou mající zkušenosti v této oblasti a až na základě tohoto posouzení byl navržen konkrétní postup, jak oddlužení úspěšně realizovat.

Naše advokátní kancelář umožňuje zájemcům na www stránce věnované oddlužení zdarma prostřednictvím interaktivního formuláře odeslat informace potřebné k posouzení možností oddlužení a navržení optimálního postupu, které jsou vždy vyhodnoceny advokátem specializujícím se na problematiku oddlužení a na základě tohoto posouzení je dlužník kontaktován s doporučením optimálního postupu k úspěšné realizaci jeho oddlužení.

 

Rada 2: Ohlídejte si zajištěné pohledávky, ať nepřijdete o střechu nad hlavou

Často za námi přicházejí dlužníci, kterým je s vidinou získání zakázky neseriózním zpracovatelem oddlužení slíbeno, že není problém oddlužení splátkovým kalendářem s tím, že nerozlišuje zajištěné pohledávky (např. hypotéka či exekutorská zástavní práva) od pohledávek nezajištěných. Tyto pohledávky mají odlišný režim a jejich opomenutím dochází k prodeji zajištěné nemovitosti i přes to, že bylo možno najít jiné a vhodnější řešení. S touto chybou se bohužel setkáváme velmi často a (zejména v kombinaci s nevhodně sepsanou smlouvou o důchodu) může takto dojít nejen ke ztrátě střechy nad hlavou, ale i k zadlužení dlužníkova okolí.

 

Rada 3: Při výběru zpracovatele oddlužení myslete i na případné zastoupení v řízení před insolvenčním soudem

Zpracováním návrhu doporučujeme jednoznačně pověřit advokáta, neboť jen advokát je oprávněn k  zastupování před insolvenčním soudem. Advokát je navíc osoba mající právní vzdělání a zkušenosti jak se zastupováním před soudy, tak řešením případných problémů či jednáním s insolvenčním správcem. V opačném případě se může stát, že soud bude vyžadovat při soudním jednání upřesnění či vysvětlení vašeho návrhu a vy tak zůstanete bez právní pomoci, neboť soud nepřipustí zastoupení osobou, která advokátem není. V současné době již ani není možno návrh na oddlužení bez zastoupení advokátem podat.

 

Rada 4: Při zavazování další osoby smlouvou o důchodu ohlídejte, že se povinnost plnit váže výhradně na úspěšné povolení oddlužení

Pokud nepostačují dlužníkovi příjmy a rozhodne se situaci řešit smlouvou o důchodu, velmi často se stává, že tato nevhodně sepsaná smlouva zavazuje plátce důchodu bez dalšího, aniž by se vázala k úspěšnému povolení oddlužení. Bohužel se tak při špatně sepsaném oddlužení stává, že dlužníkovi není splátkový kalendář povolen (viz zejm. rada 2) a plátce důchodu musí i tak insolvenčnímu správci platit ve smlouvě sjednaný důchod, i když k úspěšnému oddlužení nedošlo.

 

Rada 5: Neřiďte se jen cenou za zpracování, ohlídejte si kvalitu zpracovatele, napravit případné chyby již v mnoha případech není možné

Oddlužení je velmi závažným životním krokem, kdy jeho úspěch či neúspěch zásadně ovlivňuje nejen dlužníka, ale též jeho rodinu a okolí. Vždy proto doporučujeme zabývat se pečlivě výběrem osoby, která bude toto oddlužení zpracovávat. Stejně jako nevhodná volba lékaře může nevhodná volba zpracovatele oddlužení způsobit následky, které již nepůjdou vrátit zpět. Doporučujeme proto vždy volit zpracování oddlužení advokátem jako osobou mající k této činnosti oprávnění, disponující potřebnými znalostmi a mající uzavřeno adekvátní odpovědnostní pojištění.  V současné době již není ani podání insolvenčního návrhu bez advokáta možné, navíc advokát je krom zpracování oddlužení s garancí advokáta schopen dlužníka zastoupit před insolvenčním soudem, k čemuž jiné subjekty oprávněny nejsou.


 

Bohužel z vlastní zkušenosti víme, že řada dlužníků se stane obětí neseriózního jednání firem či jednotlivců, kteří (aniž by vůbec byli oprávněni k poskytování právních služeb) slíbí zpracování oddlužení a následně je zpracují nekvalitně s tím, že v lepším případě je soudem odmítnuto, nicméně často dochází i k tomu, že dlužník spadne do konkurzu a je mu prodán veškerý majetek, aniž by došlo k vyřešení všech jeho dluhů či dokonce těmito dluhy zatíží dlužník další osoby ve svém okolí.

Doporučujeme tedy, aby při výběru zpracovatele oddlužení bylo postupováno dle výše uvedených rad a předešlo se tak situacím, kdy dlužník v důsledku chybně vypracovaného oddlužení přichází nejen o střechu nad hlavou, ale dluhy mu i nadále zůstávají.

Problematice osobních bankrotů se jako advokátní kancelář věnujeme již od roku 2008 a máme v této oblasti rozsáhlé zkušenosti, jako advokáti jsme rovněž (na rozdíl od jiných subjektů) oprávněni i k zastupování před insolvenčním soudem, v případě jakýchkoliv dotazů vám tedy rádi poskytneme kvalifikovanou právní pomoc s vašimi dluhy. Více informací naleznete na naší stránce věnované oddlužení (kde můžete rovněž zdarma odeslat údaje k posouzení optimálního způsobu vašeho oddlužení) či nás můžete přímo kontaktovat s vaším dotazem.

Cestovní náhrady 2022

Naši zkušení advokáti se nezaleknou žádné právní výzvy.

Zanechte nám kontakt

Nechte jen číslo nebo e-mail
a my se vám ozveme do 48 hodin zpět.

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Domluvte si konzultaci

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.