O nás

Důvody, proč využít našich služeb

Rozhodujete se zda, využít služeb advokáta, a nevíte, jaké přínosy vám přinese zastoupení advokátem? Sepsali jsme pro vás nejpodstatnější výhody využití kvalitních právních služeb.

Profesionalita

Advokát je odborníkem na oblast práva. A stejně jako se zdravotními potížemi vyhledáme lékaře, pro právní pomoc bychom měli vyhledat někoho, kdo je znalý práva a má zkušenosti s touto problematikou. Při dnešním formalizovaném pojetí soudního procesu se stává pomoc advokáta v podstatě nezbytností. A hlavně – pouze advokát je oprávněn poskytovat právní služby a zastupovat před soudy a jinými orgány.

Pomoc advokáta je vhodné vyhledat již v samém počátku. Například několik tisíc investovaných do služeb advokáta, který zkontroluje smlouvu před jejím podpisem, může mnohdy zachránit mnohamilionové částky. Tuto zkušenost může bohužel potvrdit několik našich klientů, kteří se na nás obrátili až poté, co je takto nezkontrolovaná smlouva připravila o nemovitost či o značné finanční sumy.

Předcházení problémům je hlavním posláním advokáta, řešení problému v situaci, kdy je již smlouva podepsána či probíhá exekuce, je pak výrazně dražší a obtížnější.

Advokátní kancelář CINK a partneři

Mlčenlivost

Advokát je osobou, která má zákonem garantovánu téměř neomezenou mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytnutím právní služby dozvěděl. Advokát nesmí nikomu poskytnout informace o službách poskytnutých klientovi, a to i v případě, kdy pro ostatní osoby platí povinnost oznámit trestný čin.

Mlčenlivost platí také v rámci dalších zákonných ustanovení (zákaz odposlechu hovorů a korespondence mezi advokátem a klientem nebo ochrana písemností advokáta před orgány činnými v trestním řízení). S ohledem na mlčenlivost advokáta tak máte jistotu, že vámi poskytnuté informace zůstanou za všech okolností důvěrné.

Pojištění

Advokát je ze zákona pojištěn. Tudíž případná škoda, kterou způsobí svému klientovi v souvislosti s poskytnutím právní služby, je hrazena z jeho pojistky.

Naše advokátní kancelář má nejen propracovaný systém předcházení škodám, ale je řádně pojištěna nad rámec zákonného pojištění advokátů až do výše 50.000.000 Kč.

Ačkoli jsme za dobu naší existence nemuseli řešit jediný takovýto případ, v případě pochybení při poskytování právních služeb by byla vzniklá škoda uhrazena pojišťovnou z naší pojistky.

Náklady právního zastoupení

Právní pomoc vás nemusí stát ani korunu. Pouze v případě, kdy jste zastoupeni advokátem, vám vzniká nárok na náklady právního zastoupení a jejich náhradu dle advokátního tarifu, na základě které vám protistrana musí v případě úspěšného sporu zaplatit (mnohdy značnou) finanční částku, kterou můžete použít na úhradu advokátních služeb.

V případě, že se zastupujete sami či prostřednictvím obecného zmocněnce, vám nárok požadovat náklady právního zastoupení nevzniká. Náhrada za váš čas či odměna obecného zmocněnce jde i v případě vyhraného sporu z vašich peněz.

Profesionalita

Máme mnohaletou praxi s poskytováním právních služeb, ať již se na nás obrátíte s jakoukoliv záležitostí jsme připraveni nalézt a zrealizovat řešení, které pro vás bude přínosem a povede k vyřešení vaší záležitosti.

Preciznost

Každý z našich výstupů, ať se jedná o smlouvu, žalobu či jiné podání, velmi pečlivě připravujeme tak, aby splnil svůj účel a odpovídal vysokému standardu kvality.

Přínos pro zákazníka

Neprovádíme zbytečné kroky či úkony. Pracujeme tak, aby klient neutrácel finanční prostředky za zbytečné úkony a usilujeme o to, aby případ směřoval co nejrychleji k vyřešení jeho záležitosti.

Příznivá cena

Veškeré naše služby jsou účtovány (pokud není požadováno klientem jinak) v třicetiminutových intervalech. Klient tak platí skutečně jen čas, který je v rámci řešení jeho případu spotřebován. V rámci soudních sporů vymáháme náklady na naše zastupování jako součást pohledávky po neúspěšné protistraně.

Perfektní výsledek

Vždy se snažíme řešit záležitost komplexně tak, aby zákazník získal to nejlepší možné řešení, které je v jeho případě k dispozici. Při řešení právních případů využíváme rovněž naše ekonomické či daňové znalosti k tomu, abychom maximalizovali přínos pro zákazníka a maximalizovali jeho užitek z objednané právní služby.

Advokátní kancelář CINK a partneři

Mgr. Michaela Bednáriková, MBA

Expertka na právní služby

Reference

Našim klientům jen ten nejlepší výsledek

Advokátní kancelář CINK a partneři

Google

4.7/5

4.7/5

Advokátní kancelář CINK a partneři

Facebook

4.7/5

4.7/5

Advokátní kancelář CINK a partneři

Seznam.cz

4.7/5

4.9/5

Advokátní kancelář CINK a partneři
5/5

Obchodní právo, Právní služby

Moc díky s registrací známky naší karetní hry. Vše proběhlo naprosto hladce. Kancelář nás procesem provedla jak „prvnáčka“ za ruku 🙂
Advokátní kancelář CINK a partneři
5/5

Obchodní právo, Právní služby

Děkuji AK CINK a partneři za pomoc při řešení smluv. Jejich jednání je profesionální a rychlé, o všem jsem byl rychle informován a vše proběhlo bez problémů.
Advokátní kancelář CINK a partneři
5/5

Právní služby

Dobrá spolupráce.
Advokátní kancelář CINK a partneři
5/5

Právní služby

Perfektní komunikace, profesionální služby.
Advokátní kancelář CINK a partneři
5/5

Obchodní právo, Právní služby

Postarali se o registraci naší značky. Vše s námi probrali, navrhli úpravy, které byly pro nás výhodnější, vše vysvětlili do podrobností. Cena prací – pevná částka byla předem dána, nic navíc. Za mne a naši značku Mariola spokojenost. Ing. Olga Králová, firma OKRAM s.r.o.
Advokátní kancelář CINK a partneři
5/5

Obchodní právo, Právní služby

Moc děkuji za skvělé služby a vřele doporučuji. Svou ochrannou známku již používám ????
Advokátní kancelář CINK a partneři
5/5

Právní služby

Kvalitní, profesionální služby. Mohu jen doporučit.
Advokátní kancelář CINK a partneři
5/5

Právní služby

Mohu jen doporučit, naprostá spokojenost.

Naši zkušení advokáti se nezaleknou žádné právní výzvy.