banner

úvodní Naše služby


Naše služby

Občanské právo

Občanské právo

Specializujeme se na komplexní právní služby v oblasti nemovitostí včetně všech záležitostí souvisejících s jejich převodem (kupní smlouva, darovací smlouva, advokátní úschova finančních prostředků, vklad do katastru nemovitostí nebo věcná břemena). Pomůžeme vám rovněž v oblasti nájemního a bytového práva, například s přípravou či kontrolou nájemních smluv. Věnujeme se rovněž oblasti dědického práva, kdy zajistíme zastoupení v dědickém řízení či služby notáře.

Více informací

Obchodní právo

Obchodní právo

Zajistíme vyřízení veškeré právní agendy nutné pro vaši podnikatelskou činnost. Pomůžeme vám s veškerými formalitami kolem založení společnosti a vyřídíme veškerou administrativu spojenou s obchodním rejstříkem nebo finančním a živnostenským úřadem. Zkontrolujeme či připravíme veškeré dokumenty nutné k řádnému fungování vaší společnosti (GDPR, pracovní smlouvy, smlouvy s dodavateli a odběrateli či dokumenty pro prevenci vzniku pohledávek). Rovněž zajistíme veškeré jednání s úřady nutné pro vaše podnikatelské aktivity, příp. i účast při kontrolách správních orgánů. 

Více informací

Trestní právo

Trestní právo

Nabízíme zastupování v trestních věcech, jsme připraveni zajistit obhajobu obviněného, poskytnout pomoc v jednotlivých stádiích trestního řízení či zastupovat poškozeného v řízení o náhradě škody způsobené trestným činem. Rovněž poskytujeme poradenství ohledně prevence rizik spáchání trestného činu. 

Více informací

Pohledávky

Pohledávky

S námi zvládnete otázku pohledávek vyřešit rychle a efektivně. Nabízíme vymožení jednotlivých pohledávek i správu a vymáhání velkého množství pohledávek pro podnikatelské subjekty. Zaručujeme efektivní postup vůči dlužníkům i maximalizaci vašeho výtěžku včetně podrobného přehledu o stavu námi vymáhaných pohledávek.

Více informací

Rodinné právo

Rodinné právo

Procházíte nelehkým životním rozhodnutím? Rozvádíte se? Bojujete za své děti? Trápíte se s neplatičem výživného či řešíte vypořádání majetku? Nabízíme kompletní služby z oblasti rodinného práva a jsme tu od toho, abychom vám pomohli dosáhnout úspěšného výsledku. 

Více informací

Správní a přestupkové právo

Správní a přestupkové právo

Zajistíme zastoupení v přestupkovém řízení včetně vyřízení celé záležitosti. Pomůžeme vám nejen při dopravní nehodě, ale třeba i v otázce vybodování či odebrání řidičského oprávnění. Jsme schopni zajistit právní pomoc i v jiných oblastech správního práva, jako je např. stavební právo či právo životního prostředí.

Více informací

Pojistné právo

Pojistné právo

Víte, že náklady na právní služby spojené s pojistnou událostí hradí pojišťovna? Zajistíme komplexní vyřízení pojistné události a vyřešíme vaše spory s pojišťovnami ohledně výše náhrady škod, nároku na pojistné plnění či snahy pojišťovny o jeho snížení. Poskytujeme také právní pomoc při kontrole či uzavírání pojistných smluv.

Více informací

Pracovní právo

Pracovní právo

Rádi vás zastoupíme při řešení sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Nabízíme zastupování v řízení před soudy všech stupňů, jednání s protistranou či odhad úspěšnosti v případném sporu. Jelikož v pracovním právu je důležitá zejména prevence, rádi pro vás vypracujeme konkrétní pracovně-právní dokumenty (pracovní smlouvy, interní předpisy apod.) či vám tyto dokumenty zkontrolujeme.

Více informací

Insolvenční právo

Insolvenční právo

Poskytujeme právní služby jak věřitelům, tak i dlužníkům. Máme rozsáhlé zkušenosti s insolvenčními řízeními, kdy nabízíme jak zastupování věřitelů v insolvenčním řízení (včetně dohledávání odkloněného majetku), tak pomáháme i dlužníkům, kteří se dostali do problémů se splácením dluhů. Zaměřujeme se rovněž na problematiku oddlužení a pohledávky vzniklé v  průběhu manželství.

Více informací

Ochranné známky

Ochranné známky

Potřebujete ochránit vaše nápady, produkty či služby? Zpracujeme vám v profesionální kvalitě přihlášku ochranné známky ČR nebo ochranné známky Evropské unie včetně kvalifikovaného posouzení tak, aby plnila svůj účel a dlouhodobě se zhodnocovala. Investice do ochranné známky ochrání vaše výrobky či služby a poskytne vám konkurenční výhodu. Rádi rovněž zpracujeme recenze ochranných známek, audit dosud užívaných ochranných známek či analýzu konkurence.

Více informací

Oddlužení

Oddlužení

Jste v situaci, kdy nejste schopni své dluhy splácet, protože rostou o úroky a poplatky z prodlení, smluvní pokuty a soudní výlohy spojené s jejich vymáháním? Máte strach z exekutorů? Oddlužení je efektivním způsobem, jak uvedenou situaci vyřešit. Máme rozsáhlé zkušenosti z této oblasti a rádi vám vypracujeme insolvenční návrh včetně garance jeho neodmítnutí soudem.

Více informací

Ostatní služby

Ostatní služby

Nabízíme rovněž právní konzultace a poradenství. Zodpovíme jakékoli otázky, které jsou předmětem vašeho zájmu. Rádi pro vás také sepíšeme smlouvu, prohlášení, podání či jiný dokument dle vašeho zadání. Připravíme pro vás též rozbor případu či vypracujeme právní posouzení dané problematiky.

Více informací

[Přeskočit navigaci]

Řekli o nás

 • Na advokátní kancelář jsme se obrátili při prodeji našeho domu. Advokát připravil všechny dokumenty, projednal s...

  Více

  Manželé
  Domácnost

  další reference
 • Advokáta jsem musel vyhledat poté, co na mě byla neoprávněně podána exekuce za neexistující dluh. Advokát dosáhl...

  Více

  Klient, severní Čechy
  Domácnost

  další reference
 • Advokáta jsem vyhledala poté, co se babička rozhodla darovat mi svojí chatu. Aniž bych se musela o cokoliv starat,...

  Více

  Klientka
  Domácnost

  další reference

Aktuality

Začíná milostivé léto – jak se rychle zbavit dluhů jen za 908,- Kč?

Začíná milostivé léto – jak se rychle zbavit dluhů jen za 908,- Kč?

01.11.2021

Jelikož se v posledních dnech na naši advokátní kancelář CINK a partneři obrací mnoho klientů s žádostí o pomoc a rady v souvislosti se zbavením se dluhů, v rámci tzv. milostivého léta, přinášíme stručný přehled informací jak danou akci využít.

více

AK CINK i v roce 2019 mezi 10 nejlepšími firmami Plzeňského kraje

AK CINK i v roce 2019 mezi 10 nejlepšími firmami Plzeňského kraje

14.10.2019

Naší advokátní kanceláři se i v letošním roce podařilo v prestižní soutěži Vodafone firma roku 2019 jako jediné advokátní kanceláři postoupit do finále Plzeňského kraje a dostat se tak do výběru 10 nejúspěšnějších firem účastnících se krajského kola.

více

Více aktualit

Online služby sipka

Kontaktujte nás

Plzeň

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.
Veleslavínova 363/33, 301 00 Plzeň

tel.: 378 774 199
fax: 378 774 198

více info

Praha

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.
Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5

tel.: 245 009 045
fax: 245 009 146

více info

Potřebujete poradit?

Napište nám dotaz a my se vám obratem ozveme.

© Všechna práva vyhrazena Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o. - advokátní kancelář

3D securegopayonline marketing