Ceník

Cena za poskytnuté
právní služby

Cena za poskytnuté právní služby se v České republice řídí vyhláškou č. 177/2006 Sb., advokátní tarif. Tento právní předpis stanovuje výši odměny advokáta za jednotlivé úkony právní služby, pokud si advokát a klient nedojednají jiný způsob odměňování.

Odměna, která vám bude vyhovovat

Naše advokátní kancelář si zakládá na transparentním způsobu odměňování, kdy klient platí namísto vysokých odměn stanovených advokátním tarifem pouze skutečný čas spojený s poskytováním právní služby a tento způsob vychází ve většině případů výhodněji než ostatní způsoby odměňování vyplývající z výše uvedené vyhlášky či účtované jinými advokáty. V případě zájmu klienta je samozřejmě možno ujednat rovněž jiný způsob stanovení odměny, jako například odměnu v návaznosti na výsledek soudního sporu či odměnu na základě úkonů právní služby dle výše uvedené vyhlášky.

Podle konkrétních požadavků na poskytnutí právních služeb vám rádi nezávazně sdělíme předpokládaný odhad nákladů a doporučíme způsob stanovení odměny, který pro vás bude nejvhodnější.

Advokátní kancelář CINK a partneři

Spolehnout se na služby advokáta se vyplatí

Pouze tehdy, kdy se necháte zastoupit advokátem, vzniká v případě úspěšného sporu nárok na úhradu nákladů právního zastoupení dle advokátního tarifu, na základě kterého vám náklady za každý úkon advokáta uhradí protistrana ze svých prostředků. Neúspěšná protistrana vám tak musí uhradit náklady na soudní spor ve výši stanovené advokátním tarifem, kdy tato částka ve většině případů přesahuje částku, kterou nám za právní služby zaplatíte.

Měsíční paušál

Poptáváte větší množství právních služeb? Při dlouhodobějším smluvním vztahu nabízíme možnost měsíčního paušálu.

V rámci paušálu nemusíte hradit další výdaje za poskytnuté právní služby. Tato varianta je vhodná zvláště pro firemní zákazníky a může ušetřit nezanedbatelné náklady.

Chcete s námi probrat možnosti měsíčního paušálu? Kontaktujte nás.

Naši zkušení advokáti se nezaleknou žádné právní výzvy.