Aktuality - Užitečné informace

Jak na úspěšné oddlužení? Odpovědi na 19 nejčasnějších dotazů.

Návod na úspěšné oddlužení:

Víte, jak se zbavit dluhů protřednictvím oddlužení? Již jsme pomohli řadě našich klientů a rádi pomůžeme i vám. Buď můžete využít přímo sekci oddlužení na našich www, nebo odpovědí na nejčastější dotazy ohledně oddlužení uvedené níže.

 

Co je to úpadek dlužníka?

Úpadek dlužníka je jednou z podmínek insolvence. Dlužník se ocitne v úpadku ve chvíli, kdy má několik peněžitých závazků, minimálně 30 dnů po splatnosti, vůči více věřitelům a zároveň nemůže tyto své závazky splácet/plnit.

 

Jaké podklady potřebuji na to, abych se mohl nechat oddlužit?

K oddlužení je zapotřebí výpis z trestního rejstříku, pracovní smlouva, výplatní pásky za posledních 12 měsíců, alespoň dvě pohledávky, které jsou minimálně 30 dnů po splatnosti.

V případě, že není osoba, která žádá o oddlužení, zaměstnána a pobírá např. důchod anebo rodičovské příspěvky, tak je zapotřebí dokument o přidělené výši tohoto příspěvku nebo důchodu a dále výpis vyplacených příspěvků.

Dále jsou zapotřebí rodné listy dětí a rozsudek o výživném na děti. V případě ženaté nebo vdané osoby je zapotřebí doložit ještě oddací list.

Pakliže ke mzdě pobíráte ještě např. příspěvky na bydlení nebo jiné dávky, je zapotřebí taktéž doložit jejich příjem dokumentem, který osvědčuje jejich přidělení a výši.

 

Jsem ženatý. Mohu požádat o oddlužení sám bez manželky?

Pakliže jste ženatý a Vaše dluhy vznikly za současného manželství, tak je lepší podat tzv. společný návrh manželů na povolení oddlužení, a to z toho důvodu, aby Vaši věřitelé nemohli nárokovat výši pohledávek po Vaší ženě. Jelikož máte tzv. společné jmění manželů, tak do tohoto společného jmění nespadá jen Váš majetek, ale i Vaše dluhy, které vznikly za trvání manželství, pakliže nemáte tzv. zúžené společné jmění manželů.

 

Mohu podat návrh na povolení oddlužení, i když nemám čistý trestní rejstřík?

Ano, můžete, ale záleží na tom, zda Vám soud oddlužení povolí či nikoliv. Soud totiž vždy přezkoumává, zda podaný návrh není jen nepoctivým záměrem žadatele. Někdy je trestná činnost dlužníka posouzena soudem jako nepoctivý záměr, a tudíž jako překážka pro povolení oddlužení. Tento nepoctivý záměr je spatřován v trestných činech, které jsou spojené s majetkovou trestnou činností, přičemž majetková trestná činnost je způsobena v případě, kdy pachatel způsobí druhému majetkovou újmu. I v případech, kdy osoba majetkový trestný čin spáchala, se může nechat oddlužit, soud vždy přezkoumává skutečnosti trestného činu a vysvětlení dlužníkova záměru při podání návrhu na povolení oddlužení, takže i přes tuto činnost může soud v některých případech oddlužení povolit.

 

Bydlím u rodičů/přítelkyně. Musí se bát toho, že budou do insolvence zapojeni?

Vaši rodiče ani partnerka se nemusí ničeho takového obávat, jelikož insolvenční řízení se týká jen Vašeho majetku a Vás, přičemž na adresu Vašeho trvalého bydliště nebo adresu pro doručování písemností bude doručována jen korespondence od soudu nebo insolvenčního správce.

 

Jsem podnikatel, mohu se i já nechat oddlužit?

Určitě to lze. Dle dnešní právní úpravy se mohou nechat oddlužit i podnikatelé, jen je zapotřebí doložit soudu poslední daňové přiznání a výpis z živnostenského rejstříku.

 

Jsem nezaměstnaný, mohu se oddlužit?

Ano, můžete. Pokud jste veden na Úřadu práce v evidenci uchazečů o zaměstnání a hledáte si zaměstnání nové. V případě, že nemáte dostatečný příjem, jelikož už nepobíráte dávky na podporu v nezaměstnanosti, anebo tyto dávky jsou příliš malé, tak lze dorovnat tento rozdíl pomocí tzv. smlouvy o důchodu. Smlouvou o důchodu se třetí osoba zaváže vám přispívat na splátky v rámci oddlužení, abyste dosáhl na minimální splátku pro povolení oddlužení.

 

Neznám všechny své věřitele je to problém?

Problém to není. Zákon ukládá dlužníkovi doložit minimálně dvě pohledávky vůči dvěma věřitelům, takže stačí, když máte některé podklady k dvěma Vašim dluhům. Pakliže nemáte žádné podklady o svých dluzích, lze si taktéž nechat udělat výpis z centrální evidence exekucí, ze kterého zjistíte veškeré Vaše exekuce.

 

Kolik se v oddlužení měsíčně splácí? Je nějaký minimální příjem, který musím mít?

Minimální splátka pro povolení oddlužení měsíčně je u jednotlivců 2.178,- Kč a u manželů je tato minimální splátka ve výši 3.267,- Kč měsíčně.

Měsíční částka pro oddlužení se pak vypočítává na základě mnoha faktorů, a to z čistého měsíčního příjmu, dalším faktorem je počet dětí, o které osoba pečuje a následně zda dlužník je či není v manželství. Z toho se vypočítá nezabavitelné minimum, které dlužníkovi musí zůstat a zároveň částka, kterou lze poskytnout na splátky.  Z toho tedy lze vyvodit, že minimální příjem stanoven není a vše je velmi individuální.

 

Jak dlouho oddlužení trvá?

Oddlužení má několik variant. Oddlužení formou zpeněžením majetkové podstaty a formou splátkového kalendáře trvá nejdéle 5 let.

Je zde varianta splacení 100% pohledávek včetně odměny insolvenčního správce, v té chvíli končí oddlužení samotným splacením veškerých závazků.

Dále je zde varianta, při které oddlužení trvá 3 roky, přičemž je zde podmínka, že musí dlužník uhradit 60% závazků. Dále tří letá doba trvání je využívána v případech, kdy je dlužník invalidní důchodce II. nebo III. stupně, zde není minimální hranice plnění.

Poslední variantou je oddlužení na 5 let, kdy dlužník musí uhradit minimálně 30% svých závazků. V případě, že se ani to dlužníkovi nepovede, soud následně zkoumá, zda dlužník vynaložil veškeré úsilí na to, aby 30% ze svých závazků uhradil.

 

Kdy dojde k podání insolvenčního návrhu?

K podání insolvenčního návrhu dojde, jakmile nám doručíte veškeré podklady, které jsou zapotřebík sepisu Vašeho návrhu. Návrh je pak sepsán a odeslán na soud.

 

Jaký je postup po podání insolvenčního návrhu?

Po podání insolvenčního návrhu musí soud do tří dnů od doručení vydat vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Následně zkoumá, zda dlužníkovi povolí či nepovolí oddlužení, zda je dlužník v úpadku či nikoliv.

 

Co je vyhláška o zahájení insolvenčního řízení a jaký má pro mě význam?

Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení je usnesení, kterým soud insolvenční řízení zahajuje. Od jejího vydání na Vás nemůže exekutor, věřitelé vůči Vám mohou pohledávky uplatnit jen přihláškou v rámci insolvenčního řízení a zároveň nesmíte zmenšit svůj majetek nikoliv zanedbatelně.

 

Jaký postup následuje po povolení oddlužení?

Společně s usnesením o schválení oddlužení soud stanoví povinnosti dlužníka během celého oddlužení, stanoví povinnosti plátci mzdy či obdobných příjmů dlužníka provádět z těchto příjmů srážky. Taktéž potvrzuje insolvenčního správce v jeho funkci a stanoví i závazný způsob pro uspokojování pohledávek jednotlivých věřitelů. Následně dlužníka kontaktuje insolvenční správce, který se s dlužníkem dohodne na všech dalších podrobnostech ohledně splátek a doložení dalších dokumentů, které bude potřebovat.

 

Mají věřitelé pro přihlášení pohledávek nějakou lhůtu?

Věřitelé mají  stanovenou zákonnou lhůtu pro přihlášení pohledávek, a to dva měsíce od povolení oddlužení.

 

Co se stane, když v průběhu oddlužení přijdu o práci?

Oddlužení jako takové Vám nebude ihned zrušeno. Je vždy nutné neprodleně situaci řešit, a to aktivním hledáním nových pracovních příležitostí.

 

Může po mně věřitel v insolvenci vymáhat splátky?

Nový věřitel, který vznikl až po povolení oddlužení, může po dlužníkovi vymáhat splátky a dokonce může splátky vymáhat i exekučně.

V případě, že se jedná o dluh, který vznikl před povolením oddlužení a je tedy součástí insolvenčního řízení, tak dlužník nemůže věřitelům splácet dluhy přednostně a věřitelé by to po něm neměli vyžadovat.

 

Už jsem jednu insolvenci měl. Mohu si podat další?

Ano, můžete, ale lze to až po 10 letech od osvobození od splacení dluhů v rámci první insolvence.

 

Podal jsem insolvenční návrh, ale byl mi zamítnut. Mohu si podat další?

Opakovat podávání žádostí o insolvenci je možné de facto bez omezení, jen Vám nemůže být návrh zamítnut z důvodu nepoctivého záměru žadatele, kdy v takovém případě může být návrh opětovně podán až po 5 letech od tohoto zamítnutí.

Oddlužení

Naši zkušení advokáti se nezaleknou žádné právní výzvy.

Zanechte nám kontakt

Nechte jen číslo nebo e-mail
a my se vám ozveme do 48 hodin zpět.

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Domluvte si konzultaci

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.