Aktuality - Poradna

Řešíte neplacení výživného z výkonu trestu nebo náhradní výživné?

Druhý rodič nastoupil do výkonu trestu, musí stále platit výživné nebo mohu žádat náhradní výživné?

 Odpověď zní ano. Nastoupením povinného do výkonu trestu se pouze přerušuje jeho povinnost hradit soudem stanovené výživné na nezletilé dítě, avšak tato povinnost nezaniká a po vykonání trestu bude mít povinný povinnost uhradit veškeré dlužné výživné. Stále častěji se však na naši advokátní kancelář obrací s žádostmi o pomoc rodiče nezletilých dětí, kteří nemohou často čekat i několik let, než povinná osoba k placení výživného trest vykonaná a začne výživné opět hradit. Pakliže se jedná i o Váš případ, naše advokátní kancelář má pro Vás řešení.

Málo z rodičů marně vymáhajících výživné po druhém z rodičů má povědomí o tom, že relativně nedávno vešel v účinnost zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě, který těmto rodičům může v jejich nelehké životní situaci pomoci.

 

Co to je náhradní výživné?

Jednoduše řečeno, náhradní výživné je sociální dávka, kterou poskytuje stát, a to za účelem zmírnění negativního dopadu nehrazení výživného ze strany některého z rodičů na nezaopatřené dítě. Bohužel stále častěji se vyskytují případy, kdy jeden z rodičů, který má na základě soudního rozhodnutí povinnost hradit výživné na nezletilé dítě, svou povinnost neplní, a to z různých důvodů. Výživné se pak často nedaří vymoci ani v rámci exekučního řízení, ať již z důvodu, že povinný k hrazení výživného skrývá své příjmy a majetek, anebo z důvodu nemajetnosti, kdy navíc např. tento nastoupí do výkonu trestu a o finanční příjem tak trvale přijde. K odvrácení likvidačních následků těchto situací pak slouží náhradní výživné.

 

Mohu si o náhradní výživné požádat i já?

Oprávněnou osobou, které může být náhradní výživné poskytnuto, je nezaopatřené dítě. Tím se rozumí především dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

 

Jaké musím splnit podmínky k přiznání náhradního výživného?

Zákon stanovuje dvě základní podmínky. Oprávněná osoba musí mít bydliště na území České republiky a dále musí k vymožení výživného probíhat exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí. Výjimkou z podmínky probíhajícího exekučního řízení je jeho zastavení pro nemajetnost povinné osoby.

 

Jaká je výše náhradního výživného?

Náhradní výživné se stanovuje jako rozdíl výše měsíční dávky výživného určené v exekučním titulu, nejčastěji rozsudku o výživném, a částečného plnění výživného v příslušném měsíci. Nejvyšší měsíční výše náhradní výživného však činní 3.000,- Kč. Náhradní výživné se přiznává na dobu 4 kalendářních měsíců a lze jej přiznat opakovaně, nejdéle však na období 24 měsíců.

 

Mám o náhradní výživné zájem, ale netuším, kde a jak o něj požádat.

V takovém případě se neváhejte obrátit na naši advokátní kancelář a domluvte si osobní konzultaci. Naši zkušení právníci se problematice náhradního výživného pravidelně věnují a rádi Vám poskytnou další detailní informace, či Vám pomohou se samotným zpracováním a podáním návrhu na přiznání náhradního výživného.

Náhradní výživné

Naši zkušení advokáti se nezaleknou žádné právní výzvy.

Zanechte nám kontakt

Nechte jen číslo nebo e-mail
a my se vám ozveme do 48 hodin zpět.

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Domluvte si konzultaci

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.