Aktuality - Novinky

Změny exekučního řádu účinné od 1. 1. 2022

Přicházíme s dobrou zprávou pro dlužníky. Poslaneckou sněmovnou byly schváleny podstatné změny v právní úpravě výkonu rozhodnutí a exekucí. Zákonodárce zde zvýhodňuje postavení dlužníků na úkor věřitelů a exekutorů. Jedná se o nejvýznamnější úpravu exekucí za poslední roky a mnoho dlužníků se tedy může těšit z těchto velkých změn.

Shrnujeme následující změny, které považujeme za nejdůležitější:

Odpuštění dluhů, u nichž jistina nepřekračuje 1.500,- Kč – tzv. bagatelních dluhů

–          Exekuce, u kterých jistina pohledávky nepřesahuje 1.500,- Kč, a v posledních 3 letech z ní nebylo ničeho vymoženo, budou zastaveny, pokud oprávněný nesloží zálohu určenou exekutorem.

–          Pokud nebylo za posledních 6 let na exekuci ničeho vymoženo, exekuce se zastaví. Pro pokračování exekuce po další 3 roky bude nutné, aby oprávněný složil exekutorem určenou zálohu.

–          V těchto případech exekutor do 3 měsíců od účinnosti novely vyzve oprávněného ke složení zálohy na náklady exekuce stanovené prováděcím právním předpisem. Pokud oprávněný do 30 dnů zálohu nesloží, exekutor exekuci zastaví a v usnesení o zastavení exekuce přizná oprávněnému náhradu ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství, která je oprávněnému poskytována formou slevy na dani z příjmů.

 

Zastavování bezvýsledných exekucí po uplynutí 12 let

–          Novelou je stanovena maximální délka exekuce k vymožení peněžitého plnění.

–          Pokud v exekuci nedošlo k vymožení plnění postačujícího alespoň k pokrytí nákladů exekuce po dobu posledních 6 let a pokud není exekucí postižena nemovitost, exekutor vyzve oprávněného, aby se do 30 dní vyjádřil, zda souhlasí se zastavením exekuce. Pokud oprávněný souhlasí nebo se k danému nevyjádří, po uplynutí 30 denní lhůty dojde k automatickému zastavení exekuce.

–          Pokud oprávněný nesouhlasí, bude vyzván k zaplacení tzv. prodlužovací zálohy a pokud tuto zálohu nesloží, exekuce bude zastavena.

 

Milostivé léto

–          Pokud dluží povinný veřejnoprávnímu subjektu, tedy státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům, bude moci zaplatit dlužnou jistinu a poplatek ve výši 908,- Kč a dluh bude uhrazen. Musí tak být však učiněno nejpozději do 28. 1. 2022.

 

Jiná pravidla pro rozdělování výtěžku

–          Další dobrou zprávou pro dlužníky je to, že náklady oprávněného, tedy věřitele, budou uspokojovány až jako poslední. To znamená, že jistina bude splacena dříve.

Změny exekučního řádu

Naši zkušení advokáti se nezaleknou žádné právní výzvy.

Zanechte nám kontakt

Nechte jen číslo nebo e-mail
a my se vám ozveme do 48 hodin zpět.

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Domluvte si konzultaci

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.