Trestní právo

Pro dluhy do vězení? Pozor na §209 a §211 a §223 TZ

Jako advokátní kancelář dlouhodobě se věnující trestnímu právu a poskytující obhajobu celé řadě obviněných se setkáváme s rozšířeným názorem dlužníků, že není trestné, pokud se někdo zadluží a své dluhy nesplatí. Z uvedeného pravidla ovšem existují výjimky, o kterých je pojednáno níže.

V rámci obhajoby se pravidelně setkáváme s třemi typy jednání dlužníků, pro které dochází často k zahájení trestního stíhání, které nezřídka končí odsouzením dlužníka i k trestu odnětí svobody. Považujeme proto za vhodné na tyto případy upozornit.

Pozor na podvod (§209 trestního zákona - až 10 let odnětí svobody)

Velmi často se setkáváme s případy, kdy si dlužník půjčí finanční prostředky s tím, že již v době jejich půjčení si musí být vědom toho, že nebude schopen tyto finanční prostředky vrátit.

V takovém případě dochází ke spáchání trestného činu podvodu (dle §209 TZ „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu…“) s tím, že za takovéto jednání hrozí v případě škody velkého rozsahu až 10 let vězení.

Naproti tomu v případě, že dlužník má v době půjčení finančních prostředků za to, že je bude schopen vrátit, se o spáchání trestného činu nejedná.

Advokátní kancelář CINK a partneři

Pozor na úvěrový podvod (§211 trestního zákona – až 10 let odnětí svobody)

Dalším častým případem je úvěrový podvod, kdy dlužník při sjednávání úvěru buď zamlčí, nebo uvede nepravdivé údaje (zaměstnavatele, výši příjmu apod.), nebo tyto peníze použije na jiný účel, než k jakému byl úvěr poskytnut. I v případě, že je dluh řádně a včas splacen se dlužník tímto dopouští spáchání trestného činu úvěrového podvodu a může být v případě škody velkého rozsahu potrestán až odnětím svobody na 10 let.

Pozor na zvýhodňování věřitele (§223 trestního zákona – až 8 let odnětí svobody)

Velmi často se setkáváme se stíháním dlužníků pro trestný čin zvýhodňování věřitele. Jako advokátní kancelář věnující se krom trestního práva rovněž problematice insolvence a oddlužení se pravidelně setkáváme se snahou dlužníka upřednostnit uhrazení určitého dluhu před dluhy ostatními (např. dodavateli energií, kamarádovi či rodině apod.)

Tímto jednáním se však dlužník dopouští trestného činu, neboť pokud dlužník, který je v úpadku „zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku škodu…“, dopustí se dle § 223 TZ trestného činu zvýhodňování věřitele a může být v případě škody velkého rozsahu odsouzen až k 8 letům vězení.

V souvislosti s tímto protiprávním jednáním upozorňujeme rovněž na trestný čin poškození věřitele, jak je definován v §222 TZ a za který hrozí až 8 let odnětí svobody.

Co v případě, kdy už hrozí trestní stíhání?

Samozřejmě nejlepší je prevence a výše popsaných situací se vyvarovat, ale pokud už k takové situaci dojde, doporučujeme bezodkladně (ještě před návštěvou policie) zkontaktovat zkušeného obhájce či advokátní kancelář, která se věnuje problematice trestního práva a celou situaci s ním konzultovat.

Zkušený advokát zpravidla kvalifikovaně posoudí, zda skutečně došlo ke spáchání trestného činu, jaká je pravděpodobnost, že se tento trestný čin podaří prokázat, a podle toho poradí, jakou strategii obhajoby zvolit.

Advokátní kancelář CINK a partneři

Mgr. Michaela Bednáriková, MBA

Expertka na trestní právo

Reference

Našim klientům jen ten nejlepší výsledek

Advokátní kancelář CINK a partneři

Google

4.7/5

4.7/5

Advokátní kancelář CINK a partneři

Facebook

4.7/5

4.7/5

Advokátní kancelář CINK a partneři

Seznam.cz

4.7/5

4.8/5

Advokátní kancelář CINK a partneři
5/5

Právní služby

Doporučuji.Využívám jejich služby často a vždy naprostá spokojenost.
Advokátní kancelář CINK a partneři
/5

Právní služby, Rodinné právo

Dobrý den, děkuji moc AK CINK a konkrétně slečně Mgr. Bc. Natálii Holopírkové, za skvělě odvedenou práci při zastupování ohledně střídavé péče, která dopadla pro mne i pro děti, tak jak jsme si přáli. Příjemné vystupování, rady i sepsání návrhu na vysoké úrovni.
Advokátní kancelář CINK a partneři
5/5

Právní služby

Vše na 100%, děkuji
Advokátní kancelář CINK a partneři
5/5

Právní služby

Super jednání, případ vyřešen nejlepší možnou cestou. Doporučuji.
Advokátní kancelář CINK a partneři
5/5

Právní služby

Děkuji Mgr. Bednárikové za profesionální přístup při úspěšném vyřešení mé kauzy. S důvěrou se v případě potřeby na Advokátní kancelář Cink a partneři v budoucnu obrátím. Doporučuji.
Advokátní kancelář CINK a partneři
5/5

Právní služby

Vřele doporučuji tuto advokátní kancelář. Profesionální přístup. Měl nás na starost Mgr. Langer, pak Mgr. Váňová. Oba skvělí profesionálové.
Advokátní kancelář CINK a partneři
5/5

Právní služby

Kvalitní a profesionální služby a přístup. Jsem naprosto spokojen a z mého pohledu nejlépe investované peníze.
Advokátní kancelář CINK a partneři
5/5

Právní služby

Naprostá spokojenost! Skvělý přístup, mohu vřele doporučit.

Naši zkušení advokáti se nezaleknou žádné právní výzvy.